October 19

My family

Hello! I am Maria. I am nine. I am a schoolgirl. I am from Yerevan.
I can swimming ang speak English and Russian.
My friends name is Siranush.She is my good friend. She is twenty. She is a schoolgirl too.
She can dance and speak English. This is my family. I have a big family: a father, mother, grandpa, grandma, brother. My mothers name is Svetlanna. She is a designer. My fathers name is Karen. He is programmer. My grandmas name is Shushan. My grandpas name is Mishel.
My broyhers name is Aren. He is a schoolboy. He can ride a bike but he cannot dance and sing. This is all about me and my family.

October 19

Մայրենի

Գտի՛ր թաքնված բառերը։

աղծիկ-ծաղիկ
առծ-ծառ
ծանհեվի-հեծանիվ
ատուպհան-պատուհան
երեախե-երեխա

Ավարտի՛ր նախադասություները։

Երբ արջը զարթնեց տեսավ, որ իր մեղրը գողացել են։
Ծաղիկը չորացել էր, մի տղա որոշեց խնամել նրան։

Գուշակի՛ր հանելուկը։

Երբ կտրտում մանրիկ- մանրիկ,
Լացացնում  է ինձ և քեզ,
Անունն ասա, թե գիտես: Սոխ։

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ հնում շաբաթվա օրերը հայկական տարբերակով այսպես էին հնչում՝ 

Արեգ – կիրակի
Լուսին – երկուշաբթի
Հրատ – երեքշաբթի
Փայլածու – չորեքշաբթի
Լուսնթագ – հինգշաբթի
Արուսյակ – ուրբաթ
Երևակ – շաբաթ